Четвер, 29 07 2021

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

Консиліум вчителів, що викладають в 5-х класах

 

14.11.2018 року у навчально-виховному комплексі №6 м.Хмельницького відбувся психолого-педагогічний консиліум учителів, що викладають у 5-х класах, на тему «Адаптація учнів 5-х класів до середньої школи».

 

Порядок денний:

 

1.Про кількісну та вікову характеристику учнів 5-х класів. (Блажеєва О.Д.)

2.Про результати контрольних робіт на залишковий рівень знань.

                                                                                                        (Блажеєва О.Д.)

3.Про стан здоров’я учнів 5-х класів.                                         (Лученко Н.О.)

4.Про педагогічну характеристику учнів 5-А класу.                 (Нагорна Н.С.)

5.Про психологічний портрет учнів 5-А класу.                         (Мазур О.А.)

6.Про педагогічну характеристику учнів 5-Б класу.                  (Карпова В.Ф.)

7.Про психологічний портрет учнів 5-Б класу.                          (Мазур О.А.)

8.Про педагогічну характеристику учнів 5-В класу.                 (Продан В.О.)

9.Про психологічний портрет учнів 5-В класу.                         (Мазур О.А.)

 

Проект

 

рішення педагогічної ради

 

(психолого-педагогічного консиліуму 5-х класів)

 

1.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Блажеєвій О.Д. та Новіцькій І.Й. проводити консультації та індивідуальну роботу з класними керівниками, вчителями-предметниками, які працюють у 5-х класах, з метою ознайомлення їх з нормативно-правовою базою освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями тощо та надання методичної допомоги для якісного забезпечення освітнього процесу.                                                        (Протягом року)

2. Практичному психологу школи Мазур О.А.:

2.1.         Проводити індивідуальні та групові консультації для всіх учасників освітнього процесу з питань адаптації дітей до нових умов навчання.                                             (Протягом року)

2.2.         Проводити роботу з учителями-предметниками та майбутніми класними керівниками щодо забезпечення оптимальних умов переходу до середньої школи для всіх учнів.                                                                                                                                                       (Протягом року)

2.3.         Розробити рекомендації для батьків п’ятикласників з питань подолання труднощів адаптації переходу з початкової до основної школи.

(Протягом листопада)

2.4.         Обговорити узагальнені результати діагностики та проблеми переходу з початкової до основної школи на батьківських зборах.

 

2.5.         Продовжувати вивчати причини труднощів, що виникають у школярів при переході в 5 клас.                                                                                                                            (Протягом року)

3.Класним керівникам Нагорній Н.С., Карповій В.Ф., Продан В.О.:

3.1.         Продовжити роботу щодо формування і згуртування класного колективу та підвищення соціального статусу ізольованих учнів.                                                      (Постійно)

3.2.         Приділяти увагу учням з низьким рівнем адаптації в класному колективі.                                                                                                                                                                   (Постійно)

3.3.         Сприяти покращенню неформальних стосунків між дітьми шляхом проведення виховних годин і свят у класі.                                                                                         (Протягом року)

3.4.         Залучати учнів до участі в шкільних заходах, учнівському самоврядуванні, гуртковій роботі.                                                                                                                        (Протягом року)

3.5.         Співпрацювати з батьками щодо спрямування спільних зусиль на виховання дітей.                                                                                                                                         (Протягом року)

4.Учителям-предметникам:

4.1.         Враховувати рівні розвитку загальних розумових здібностей, процесів пізнаваль­ної сфери, характерологічні особливості п'ятикласників у освітньому про­цесі, розвивати пізнавальний інтерес та психічну активність учня, сприяти позитивній динаміці розвитку.               (Протягом року)

4.2.         Врахо­вувати стан здоров'я школярів під час освітнього процесу, під час позаурочних, позашкільних заходів.

4.3.         Враховувати принципи роботи з обда­рованими дітьми під час співпраці з учнями 5-х класів, які мають високі потенційні здіб­ності.

4.4.         Створювати на уроках атмосферу доброзичливості, щирості, взаємоповаги. Будувати стосунки з учнями з урахуванням їх індивідуальності, інтелектуального розвитку, готовності до навчальної діяльності.                                                                                             (Протягом року)

4.5.         Добирати оптимальні методи, прийоми та форми роботи з п’ятикласниками з метою формування позитивних мотивів навчальної діяльності.                                                                                                                                                                                                               (Постійно)

4.6.         Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм під час організації та проведення уроків у 5-х класах. Проводити фізкультурні хвилинки під час занять.                                                                                                                                                                                                     (Протягом року)

4.7.         Надавати індивідуальну допомогу учням у навчанні, враховувати рівень їх пізнавальної активності та самостійності. Об'єднувати в диференційовані підгрупи учнів, які мають однакові навчальні можливості.                                                                                                                                                                                                                                                    (Протягом року)

5.Медичному працівнику Лученко Н.О.:

5.1.         Інформувати класних керівників, учителів-предметників про зміни стану здоров’я учнів, вносити зміни в листки здоров’я.                                                                   (У разі потреби)

5.2.         Приділяти увагу дітям з ослабленим здоров’ям, давати рекомендації щодо зміцнення здоров’я.                                                                                                                   (Постійно)

5.3.         Проводити профілактичну роботу щодо попередження захворювань серед учнів 5-х класів.                                                                                                                         (Протягом року)

6.Учителям початкових класів приділяти більше уваги темам, які викликали труднощі в п’ятикласників.                                                                                  (Протягом року)

7.Бібліотекарю Лавренчук Т.М. здійснювати цілеспрямовану роботу з формування в п’ятикласників стійкої потреби в книзі, підвищення читацької культури.                                                                                                                                                        (Протягом року) image001image003

image005image007

image009image012

image013

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
284