Середа, 27 01 2021

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

Засідання педагогічної ради

 

 

1 листопада 2018 року в навчально-виховному комплексі № 6 м. Хмельницького відбулося засідання педагогічної ради «Про формування соціально-особистісних компетентностей школярів шляхом впровадження STEM-освіти».

 

Порядок денний:

1. Про методично-організаційні заходи впровадження STEM-освіти в освітній процес (заступник директора з навчально-виховної роботи Блажеєва О.Д.).

1.1. Про формування успішної особистості в умовах упровадження Нової української школи шляхом STEM-освіти (заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій школі Лісоводська І.В.).

1.2. Про впровадження STEM-освіти на уроках природничо-математичних дисциплін (голова науково-методичної ради Дорохова О.В.).

 

Проект рішення педагогічної ради:

  1. 1.Роботу педагогічного колективу навчально-виховного комплексу № 6 м. Хмельницького щодо формування соціально-особистісних компетентностей школярів шляхом впровадження STEM-освіти вважати задовільною.
  2. 2.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Новіцькій І.Й., Блажеєвій О.Д., Лісоводській І.В.:

2.1.             Координувати та стимулювати пошук ефективних способів упровадження елементів STEM-освіти в освітній процес закладу.

2.2.              Спонукати педагогів до участі у сесіях WEB STEM-школи, організованої відділом STEM-освіти Інституту модернізації змісту освіти України, інтернет-семінарах тощо, організовувати неформальне та інформальне навчання через спільноти вчителів – асоціації, об’єднання, віртуальні спільноти, регіональні об’єднання вчителів.

2.3.             Висвітлювати досвід роботи учителів щодо впровадження STEM-освіти в освітній процес на міських та обласних заходах, під час проведення майстер-класів, науково-практичних конференцій, сторінках фахових видань, освітніх порталах.

2.4.             Посилити співпрацю освітнього закладу із науковими установами, вищими навчальними закладами, державними органами, громадськими організаціями у галузі STEM-освіти.

3.Голові науково-методичної ради Дороховій О.В.:

3.1.              Провести спільне засідання вчителів, що викладають природничо-математичні дисципліни та представників інших методоб’єднань з метою акумулювання ідей щодо розробки та реалізації спільних STEM-проектів, днів науки тощо.

3.2.              Розробити рекомендації вчителям щодо впровадження STEM-освіти в освітній процес за матеріалами напрацювань педагогів природничо-математичних дисциплін.                      (До 01.09.2019 р.)

3.3.              На основі кращих розробок STEM-заходів провести науково-практичну конференцію на тему «Перші успіхи у впровадженні STEМ-освіти в освітній процес»                 (2019 р.)

3.4.              Організовувати та проводити конференції, семінари, круглі столи та інші заходи з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань інноваційної освітньої діяльності.

4.Головам шкільних методичних об’єднань:

4.1.                   Обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях методичних об’єднань.                                                                   (Травень 2019 р.)

4.2.                   Надавати методичну допомогу молодим та малодосвідченим вчителям щодо впровадження STEM-освіти в освітній процес.                                                                                             (Постійно)

4.3.                   Продовжувати активне впровадження STEM-освіти шляхом залучення учнівської молоді до конкурсної діяльності.

5.Усім учителям комплексу:

5.1.         Допомагати учням розуміти логічні зв’язки між ідеями, визначати, будувати і оцінювати аргументи, виявляти невідповідності і помилки в міркуванні, вирішувати проблеми системно, визначати актуальність і важливість ідеї, розвивати уміння аргументувати власні судження і цінності, долучати необхідні джерела даних, робити висновки.

5.2.         Розвивати креативність–готовність і здатність до творчого мислення і діяльності, цікавість до складних завдань, самостійність поглядів та оцінок, відкритість до сприйняттях нових ідей і думок, оригінальність і свободу мислення.

5.3.         Виховувати уміння працювати в команді – здатність висловити свої думки і вислухати думки інших, уміння брати на себе відповідальність за свою і командну роботу, досягати максимальної продуктивності з метою вирішення поставленої проблеми.

5.4.         Різнобічно розвивати дитину на основі виявлення її задатків і здібностей у природничо-математичній сфері, формувати її ціннісні орієнтації.

5.5.         Формувати найбільш затребувані на ринку праці компетенції та навички.

 

 

 


 

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
276