З  В  І  Т

ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(станом на 1 жовтня 20 17 року)

Подають:

Терміни подання:

Форма № 83-РВК

     загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування –

 

(річна)

місцевому органу управління освітою (2 примірники);

не пізніше 10 жовтня

Поштова

     відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій – Міністерству освіти  і науки, молоді  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

та спорту Автономної Республіки Крим,  управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

 

Наказ МОНмолодьспорту України

міських державних адміністрацій;

не пізніше 22 жовтня

02 липня 2012 року

     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки

 

(за погодженням з Держстатом України)

обласних, Київської  та  Севастопольської міських державних адміністрацій:

не пізніше  12 листопада

 

     Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;

 

 

     Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню

 

 

статистики в м.Севастополі;

 

 

     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державній службі статистики України

не пізніше 5 грудня

 

 

Респондент:

Найменування   Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького___________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип закладу Середня загальноосвітня школа І-ІІ ст., ліцей_________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження   29016, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 5/1________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Форма власності  комунальна____________________________________________________________________________________________________________

                                (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування Міністерство освіти і науки України______________________________________________________________________________________                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

І. Склад педагогічних працівників                                                                                                      (осіб)

                        Характеристика працівників

рядка

Загальна

з них

жінок

Із загальної кількості педпрацівників (з гр.1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту)

З графи

Кількість

З графи 1 мають стаж педагогічної роботи

 

кількість

спеціаліста або магістра (повну вищу)

бакалав-

молодшого спеціаліста

середню

загальну

1 кіль-

вакантних

до 3

від 3

від 10

 20

 

педагогіч-

 

з них:

ра

(неповну вищу)

кість

посад

ро-

до 10 

до 20

років і

 

них  праців-

Усього

спеціаліст ви-

спеціаліст

спеціаліст

спеціа-

(базову

усього

з них

пенсіо-

(число

ків

років

років

більше

Категорія працівників

ників

 

щої  категорії

1-ї категорії

2-ї категорії

ліст

вищу)

 

педагогічну

нерів

ставок)

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Учителів 1-4-х класів*

01

14

14

11

5

1

2

3

2

1

1

 

1

 

4

3

1

6

Учите-

Учителів 5-11(12)-х класів (без

02

22

20

21

13

2

5

1

 

1

1

 

1

 

2

3

6

11

лів (без

учителів, наведених по рядку 03)

керів-

Учителів музики, образотворчого

03

8

3

8

4

1

1

2

 

 

 

 

1

 

2

2

1

 

ників за-

мистецтва, фізкультури,  захисту

3

кладів)

Вітчизни , трудового навчання

 

 

I ступеня

04

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Директорів

I-II ступенів

05

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

закладів

I-III ступенів

06

1

1

1

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

1

Заступників ди-

I-II ступенів

07

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

ректорів закладів

I-III ступенів

08

3

3

3

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

1

 

2

 

Усього (сума даних рядків 01-08)

 

48

41

44

22

4

8

6

2

2

2

 

3

 

9

8

10

21

(без сумісників)

09

 

вихователів, які не викладають

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмети в закладах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогів-організаторів

11

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

учителів, директорів, заступників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім

директорів, вихователів (які ви-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

того

кладають і не викладають пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(без

мети), педагогів-організаторів у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суміс-

школах (школах-інтернатах) і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ників)

класах для дітей, які потребують

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корекції фізичного та (або) ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зумового розвитку

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі дефектологів-спе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ціалістів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекарів (завідувачів бібліо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тек)

14

1

1

1

х

х

х

х

 

 

х

 

 

 

х

х

х

х

Кількість працівників, прийнятих на роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за сумісництвом з інших установ, організа-

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цій та підприємств

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

  з них мають педагогічну освіту

16

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

х

 

х

х

х

х

х

 

Із загальної кількості педагогічних працівників (з рядків 09, 10, 12) мають звання:   учитель-методист (17) ____13_____,   старший учитель  (18) ____7_____

Кількість учителів, які мають педагогічну освіту (з графи 1) з рядка 01 (19) ___14___, з рядка 02 (20) ____22___, з рядка 03 (21)___8____

Із загальної кількості педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки (22) __3___, з них ”Відмінник освіти” (23) ___3_____

_____________________

*Без учителів, які викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах і включаються до рядка 03 та без учителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання та іноземну мову лише в 1-4-х класах, дані про яких включаються до рядка 02.

 

 

 

                                                           ІІ. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)                                           (осіб)

 

Усього

З них за основною спеціальністю

Учителі, які мають

ряд-

учителів

української

російської

інших

 

 

 

основ

 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень

ка

(сума

мови та

(зарубіжної)

неукраїнсь-

історії

фізики

математики

інформатики

хімії

географії

біології

(освіту)

 

даних граф

літератури

мови та

ких мов та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-22)

 

літератури

літератур

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

33

5

1

 

3

1

3

2

1

3

1

Бакалавра (базову вищу)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01-04)

05

34

5

1

 

3

1

3

2

1

3

1

   у тому числі учителів, які викла-

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   дають у 1-4-х класах

06

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

З рядка 05:

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  директорів та заступників, які вик-

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

  ладають предмети

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  учителів, які ведуть викладання

 

24

х

х

х

3

1

3

2

1

3

1

  українською мовою

08

  пенсіонерів

09

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість вакантних посад (число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     до 30 років включно

12

9

2

 

 

2

 

 

1

 

 

 

    31-40 років

13

10

 

 

 

1

 

1

1

 

1

1

    41-50

14

7

1

 

 

 

1

1

 

1

1

 

    51-54

15

3

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

    55-60

16

3

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    понад 60 років

17

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продовження розділу ІІ)

Учителі, які мають

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень

ряд-

англій-

німець-

французь-

іспан-

інших

інших

музики

образотвор-

фізичної

захисту

трудового

(освіту)

ка

ської

кої

кої

ської

іноземних

предметів

 

чого

культури

Вітчизни

навчання

 

 

мови

мови

мови

мови

мов

 

 

мистецтва

 

 

 

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

3

1

 

 

 

1

1

1

4

 

2

Бакалавра (базову вищу)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01-04)

05

4

1

 

 

 

1

1

1

4

 

2

   у тому числі вчителів, які викла-

 

1

 

 

 

 

х

 

 

1

 

 

   дають у 1-4-х класах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  директорів та заступників, які вик-

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

  ладають предмети

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  учителів, які ведуть викладання

 

х

х

х

х

х

1

1

1

4

 

2

  українською мовою

08

 

  пенсіонерів

09

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кількість вакантних посад (число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     до 30 років включно

12

1

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

    31-40 років

13

1

1

 

 

 

1

 

 

2

 

 

    41-50

14

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

    51-54

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    55-60

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    понад 60 років

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Із загальної кількості учителів: тих, які протягом минулого навчального року:

                         вибули із закладу(ів) (18) ____9____, з них учителі:  1-4-х класів (19)__3___, 5-9-х класів (20) ___5____, 10-11(12)-х класів (21)___1____

                         прибули до закладу(ів) (22) ___9____, з них учителі: 1-4-х класів (23) ___6___,  5-9-х класів (24) ____3___, 10-11(12)-х класів (25) ________

                    молодих спеціалістів, які протягом минулого навчального року:

                         прибули до закладу(ів) за направленнями (26) _______, з них учителі:  1-4-х класів (27)_____, 5-9-х класів (28) _______, 10-11(12)-х класів (29)_______

                         вибули до закінчення терміну (30) ________, з них учителі:  1-4-х класів (31)_____, 5-9-х класів (32) _______, 10-11(12)-х класів (33)________

                         вибули після закінчення терміну (34) ______, з них учителі:  1-4-х класів (35)_____, 5-9-х класів (36) _______, 10-11(12)-х класів (37)________

                    учителів, які викладають 3 і більше предмети(38) ___2____ , з них у сільській місцевості (39) ______

Кількість директорів віком до 30 років включно (40) ________  

Практичних психологів – усього (41) ____1_____ ,  у тому числі тих, хто працює за сумісництвом  (42)_________    

Учителів-логопедів у логопедичних пунктах (43) ____1_____,    соціальних педагогів (44) ____1_____