Субота, 17 03 2018

 

Навчально-виховний комплекс №6

м. Хмельницький

 

shool

 

Нові стандарти 

 

          З 1 вересня 2012 року початкова школа розпочне роботу з впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

         Завдання управління освіти, закладів освіти міста - забезпечити створення належних умов для організації навчання першокласників в умовах змін у початкові школі, а завдання вчителя початкових класів полягає в тому, шоб створити для кожного учня оптимально сприятливі умови для його всебічного розвитку.

 

Нормативні документи із впровадження Державного стандарту початкової освіти

 


Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

 


Віртуальний інтернет - семінар вчителів першого класу по реалізації нових навчальних програм 

 

 План проведення

 1. Нормативно – правове забезпечення організації навчально виховного - процесу в 1-у класі.
 2. Профілактика синдрому „емоційного вигорання” у професійній діяльності педагога.
 3. Психологічніа культура як фактор безпеки і здоров’я суб’єктів навчально – виховного процесу.
 4. Чинники успішності процесу адаптації першокласників до навчання у школі.
 5. Актуальні питання викладання освітньої галузі „Мови і літератури” Державного стандарту початкової загальної освіти.
 6. Інтегративний підхід до формування у молодших школярів основ літературної компетентності
 7. Комунікативно діяльнісний підхід до здійснення початкової мовної освіти.
 8. Формування графічної культури першокласників на засадах особистісно орієнтованої педагогіки.
 9. Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі „Математика” Державного стандарту початкової загальної освіти. Формування математичної компетентності молодшого школяра.
 10. Формування природознавчої компетентності молодшого школяра. Актуальні питання викладання освітньої галузі „Природознавство” Державного стандарту початкової загальної освіти.
 11. Реалізація завдань освітньої галузі „Технології” у процесі вивчення предмету „Трудове навчання”.

Презентаційний матеріал на сторінці Сектору початкової освіти - http://hoippo.km.ua/pochatkova1.html

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ШКІЛЬНОГО ПРИЛАДДЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

 

Шкільна форма (колір, комплект обирається за погодженням з навчальним закладом).

Змінне взуття – 1 шт.

Шкільний ранець повинен мати лямки прошиті ущільнювачем, щоб вони не різали плечі й дитина не відчувала дискомфорту при носінні ранця. Спинка ранця обов'язково має бути жорсткою і бажано анатомічною.

Шкільне приладдя (незалежно від виробника):

Пенал – 1 шт.

кулькова ручка синього кольору – 2 шт.

простий олівець – 2 шт. (м’які)

набір кольорових олівців (12 штук у наборі) – 1 набір

точилка (закрита) – 1шт.

лінійка - 15 см – (дерев’на або пластикова) – 1 шт.

гумка (м’яка) – 1 шт.

учнівські зошити в клітинку та в косу лінію – по 5 шт.

обкладинки для зошитів та підручників (прозорі) – 1 компл. для 1 кл.

папка для зошитів (з цупкого картону) – 1шт.

Приладдя для уроків трудового навчання (незалежно від виробника):

Папка – 1шт.

Набір кольорового паперу (розмір А-4) – 2шт.

Набір білого та кольорового картону ( розмір А–4) -2 шт.

ножиці з заокругленими кінцями – 1шт.

клей-олівець – 1шт.

лінійка 30см (дерев’на або пластикова) – 1шт.

пластилін, дошка для роботи, стеки - 1 шт.

Приладдя для уроків образотворчого мистецтва:

альбом (24 аркушів) – (розмір А – 4)

кольорові олівці – 1 шт.

фарби акварель, гуаш (6-10 кольорів) – 1 набір

палітра – 1 шт.

стаканчик-нерозливайка для води – 1 шт.

Для уроків фізичної культури:

спортивна форма (залежно від сезону) – 1 шт.

спортивне взуття – 1 шт.

УВАГА!Даний перелік шкільного приладдя є орієнтовним і обов’язково погоджується з вчителем початкових класів.


 

 

 

Ми раді вітати Вас на офіційному сайті Навчально-виховного комплексу №6 
м. Хмельницького.

 

НВК №6 — навчальний заклад нового типу.
До його складу входять: школа І—ІІ ступенів (1-7класи); ліцей (8-11 класи).

Чудове керівництво, творчий колектив,
Потужний розум, сповнений натхненням,
Для України створює прорив –
Крок у майбутнє прямо з сьогодення.

v_6

Інтелектуальний потенціал формують особистості 52 вчителів-предметників, серед них :
17 учителів-методистів 
4 старших учителя
30 учителів вищої категорії
7 учителів І категорії
6 - ІІ категорії 
9 спеціалістів 
У НВК №6 навчається 662 учні у 24 класах. класах.

tr in  

bib bib2

До послуг учнів НВК №6: бібліотека та читальний зал, обладнані комп'ютерами з виходом у мережу Internet; 2 комп'ютерний класи; гуртки (хоровий, вокальний, "Вишиваночка", ЮІР, ДЮП, "Юний стрілець", Волейбол, ЗФП, Баскетбол, "Юний художник").

vis vis2

Старшокласники навчаються за такими профілями:

  • української філології,
  • економічний.

Традиції НВК№6: Фестиваль мистецтв, Фольклорний фестиваль, Різдвяні свята, конкурс "Міс та Містер НВК №6", конкурс "Рідне місто моє",Свято першокласника, зустрічі з ветеранами, екологічний фестиваль "Свіжий вітер", зустрічі з пожежниками, спартакіада школярів,змагання по футболу, спортивне свято "Козацькі розваги",День цивільного захисту, День здоров'я.

 

 

Методичні вказівки

Вимоги МАН

 

 Вимоги до оформлення і подання науково-дослідницьких робіт


Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується. Робота оформляється за схемою курсової(дипломної) роботи вищих закладів освіти. Науково-дослідна робота повинна мати характер самостійного наукового дослідження з обов’язковою констатацією рівня наукової новизни. Звичайно, ніхто не розраховує на отримання значних наукових досягнень або відкриттів, хоча можливість цього не виключається. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі(посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника.
- Науково-дослідницька робота має бути виконана та надрукована державною мовою.
- Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок плюс додатки.
- Назва роботи повинна складатися з 7 слів(плюс/мінус 2 слова).
- Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали з дотриманням полів: вгорі і внизу – 20-25мм, зліва – 25-30мм, справа –
15-20мм. Абзацний відступ 1,27мм або 3-5 інтервалів.
- Робота може бути роздрукованою на друкарській машинці або на принтері. Основний текст друкується через 1,0 або 1,5(якщо багато формул) інтервали шрифтом Times New Roman, 12pt/ - в одному рядку 60+2 знаки з урахуванням пропусків між словами; на одній сторінці суцільного тексту 40+2 рядки.
- Сторінки нумеруються, як правило, у правому верхньому чи нижньому арабськими цифрами.
- Заголовки структурних частин роботи рекомендується друкувати великими або жирними літерами по центру сторінки. Заголовки розділів і підрозділів друкуються малими(прописними) літерами з абзацу. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Відстань між заголовком і текстом становить 3-4 інтервали.Кожну структурну частину роботи варто розпочинати з нової сторінки. Рекомендується використовувати стилі заголовків, запропоновані текстовим редактором.
- Текст роботи бажано писати короткими реченнями, враховуючи той факт, що речення, яке містить більше 9 значущих слів, важко сприймати як одну думку. Не варто зловживати цитатами з оригінальних джерел. Це лише збільшує обсяг роботи, не змінюючи її наукового рівня. Думки потрібно формулювати логічно, а матеріал викладати послідовно, формуючи його в окремі блоки, які розділяються абзацами.
- Математичні формули набирають у “Редакторі формул” або вписують від руки. Номер формул розташовується праворуч від неї в круглих дужках і складається з номера розділу(підрозділу) і порядкового номера формули в ньому, розділених крапкою. Наприклад, (3.4) – четверта формула третього розділу. Не рекомендується частину формули набирати друкарським способом, а іншу частину – вписувати від руки.
- Ілюстрації(малюнки, графіки, діаграми, схеми) і таблиці подаються в роботі безпосередньо за текстом, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Номер ілюстрації(таблиці) складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації(таблиці), між якими ставиться крапка. Наприклад, табл.2.4(четверта таблиця другого розділу), мал. 3.6(шостий малюнок, умовне технічне зображення третього розділу).
До наукової роботи додаються тези, які мають бути надруковані на білому папері через 1,5 інтервали в рамці 16,5х25,5см. Поле ліворуч листа – 2,5 см. Перед основним текстом тез зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора; назва закладу; клас; місто; дані про наукового керівника. Захист здійснюється на основі другого примірника. Тема і зміст роботи повинні відповідати профілю секції. Перелік використаної літератури та інших використаних джерел визначається відповідно до вимог оформлення науково-дослідницьких робіт.

Адміністрація

Адміністрація

 

derektor

Собко Наталія Анатоліївна

 

Посада:Директор навчально-виховного комплексу
Предмети викладання: географія
Категорія: вища
Звання: вчитель-методистБлажеєва Ольга Дмитрівна

 

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи
Предмети викладання: німецька мова
Категорія: І категорія

dsc_9363

dsc_9371

Новіцька Ірина Йосипівна

 

Посада:заступник директора з навчально-виховної роботи
Предмети викладання:
українська мова
Категорія:
вища

 

Сікорська Ірина Петрівна

 

Посада: заступник директора з виховної роботи
Предмети викладання:історія
Категорія: спеціаліст

 

 

img_2226
img_5282

 

Мазур Олена Анатолівна

 

Посада: Практичний-психолог 
Предмети викладання: світова література 
 Категорія:
 вища
Звання: практичний психолог-методист


 

 

 

 

історії

Конкурси

Вітаємо переможців та призерів 

Вхід на сайт

Відвідувачі
2
Статті
215

Новини